Det korrekta förhållandet till läkaren och medicinen

Fråga: Är det avguderi att sjuklingen fäster sig vid läkaren?

Svar: Ja, det är en typ av avguderi om han förlitar sig på honom. Men om han anser att läkaren och medicinen är endast ett skäl och att det är Allâh som botar, så är det okej.