Det korrekta förhållandet till boken ”Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn”

Fråga: Vad säger ni om Imâm al-Ghazâlîs bok ”Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn”? Jag läser nämligen den.

Svar: Det finns mycket Tasawwuf i den boken. Den är full av Tasawwuf. Det finns en risk att läsaren påverkas av den och framför allt om han är okunnig och inte har kunskap om Tasawwuf och innovationer. Du är skyldig att hålla dig borta från den. Om du vill läsa så skall du läsa sunda och rena böcker. De är många och lov och pris tillkommer Allâh.

Fråga: Många som läser böcker rådfrågar inte de lärda innan de börjar läsa dem. Vad säger ni om det?

Svar: Om läsaren har urskiljningsförmåga och kunskap om den korrekta åsikten och den felaktiga kunskapen, tillämpar den korrekta åsikten och undviker den felaktiga kunskapen, så är det okej. Men om han är okunnig och saknar urskiljningsförmåga, så får han inte läsa dessa böcker som består av innovationer, villfarelser och fel. Han måste rådfråga de pålitliga lärda om boken innan han läser den.