Det korrekta förhållandet till boken ”ar-Rûh”

Fråga: Vem är den bäste som har skrivit om själen? Stämmer det att Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) skrev boken ”ar-Rûh” i början när han var Sûfî1?

Svar: Ja, de säger så i ursäktande syfte. Boken består av såväl som väldiga kuriosum som saker som kan diskuteras och bemötas passivt. Dock består den av väldiga kuriosum och ämnen. Numer har den granskats och tryckts i bra tryck. Man får dra nytta av dess bra ämnen och lämna dess oklarheter. Allâh vet bättre när han skrev den. Det stämmer emellertid att han var Sûfî. Han har själv erkänt det. Han erkände sina fel och sade:

O mitt folk! Jag svär vid Allâh, den Väldige

att detta är ett råd från er orolige och hjälpsamme broder

Jag har provat allt detta

och jag föll i nät när jag flög

tills att Allâh skänkte mig en person

som varken min hand eller tunga kan gottgöra

en lärd man som kom från Harrân

välkommen, o du som kom från Harrân

Må Allâh belöna honom förtjänstfullt

med paradiset och välbehaget

Han tog mig i handen och gick med mig

tills att han visade mig var tron kommer ifrån

Han erkände det själv i ”an-Nûniyyah”. I början hade han Tasawwuf och diskutabla åsikter. När han kom i kontakt med Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah gagnades han av honom, lärde känna sanningen och fick en mycken kunskap och granskning. Må Allâh benåda honom.