Det korrekta förhållandet till boken ”al-Kashshâf”

Fråga: Hur är az-Zamakhasharîs bok ”al-Kashshâf”?

Svar: al-Kashshâf är en Qur’ân-tolkning. Han lägger vikt vid retoriken och arabiskan. Den består av Mu´tazilahs läror och angrepp mot Ahl-us-Sunnah. Den som är berättigad och har kunskap och urskiljningsförmåga kan dra nytta av dess kunskap och lämna dess fel och villfarelse. Angående den som saknar urskiljningsförmåga, så får han inte läsa i den.