Det korrekta förhållandet till boken ”al-Kashshâf” 2

Fråga: Råder ni studenterna att gagnas av az-Zamakhsharîs bok sett till språket och retoriken?

Svar: Ja, om han är stabil1. Jag avråder den instabile att läsa den så att han inte tar fel på saker och ting. Han förtalar och smädar ju Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah i den Qur’ân-tolkningen. Om han är okunnig så finns det risk att han börjar hata Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.