Det kommer ingen profet efter Muhammad

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (4/654-655)

1999 – Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I mitt samfund kommer det att finnas tjugosju lögnare och lurendrejare varav fyra är kvinnor. Jag är dock den siste profeten. Det kommer ingen profet efter mig.”

Rapporterad av at-Tahâwî i ”Mushkil-ul-Âthâr”, Ahmad och at-Tabarânî i ”al-Kabîr” och ”al-Awsat”, via Qatâdah, från Abû Ma´shar, från Ibrâhîm an-Nakha´î, från Hammâm, från Hudhayfah.

Berättarkedjan är autentisk enligt Muslims villkor. Abû Ma´shar är Ziyâd bin Kulayb al-Kûfî.

Hadîthen är en konkret avvisning av Qâdiyâniyyah, och dessförinnan Ibn ´Arabî, som hävdar att profetskapet kvarstår efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den klargör att deras påstådde profet Mirza Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânî var en av dessa lögnare och lurendrejare.