Det islamiska landet

Fråga: Vad säger ni om att vissa människor anser att ett islamiskt land är enbart det som styr med föreskriften?

Svar: Vissa ignoranter tror att ett islamiskt land är enbart det som styr med föreskriften. Det beror på deras okunnighet. Ett islamiskt land är det vari islamiska ritualer praktiseras, som till exempel böner, böneutrop, fasta och ´Îd. Bara för att makthavaren styr med en annan lag än Allâhs lag, betyder det inte att landet inte är islamiskt.