Det islamiska landet enligt an-Nadjmî

publicerad
30.05.2010

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî

Källa: Irshâd-us-Sârî, sid. 111

Ett troende och islamiskt land (Dâr-ul-Îmân wal-Islâm) är ett land i vilket de troende och muslimerna har makten. Däri är förrättandet av bönen uppenbart. Däri råder endast islamisk Sharî´ah och varken otro eller avguderi är synliga. När otro och avguderi blir uppenbara i ett land, anses det inte vara islamiskt längre även om det var islamiskt innan. Exempel på det är Andalusien som idag heter Spanien.