Det hungriga hushållet

at-Tirmidhî sade:

1875 – Muhammad bin Sahl bin ´Askar och ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss: Yahyâ bin Hassân berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för oss, från Hishâm bin ´Urwah, från sin fader, från ´Â’ishah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ett hem som inte har dadlar är ett hungrigt hushåll.”

Det sägs att hadîthen berör specifikt invånarna i Madînah vars huvudförsörjning bland annat var dadlar. Det sägs också att syftet är att visa dadlarnas betydelse. Ibn-ul-´Arabî sade:

”Detta berodde på att dadlar var deras huvudförsörjning. Om det inte finns i ett hem, betyder det att det är hungrigt. Samma sak gäller alla andra städer i förhållande till deras huvudförsörjning.”

an-Nawawî sade:

”Häri finns bevis för dadelns förträfflighet och att man skall förvara föda åt familjen.”

at-Tîbî sade:

”Man kan också förstå den på så sätt att den uppmanar till belåtenhet med dadlar om man bor i en stad i vilken det finns mycket dadlar. Om de är nöjda och belåtna med dadlarna, kommer de inte att hungra till skillnad från hemmet som inte har dadlar.”