Det hörde israeliterna med Mûsâ

Allâh (´azza wa djall) sade:

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

”Hoppas ni att de skall tro på er, fastän [ni vet att] flera av dem, efter att ha lyssnat till Allâhs ord och förstått det, med vett och vilja förvanskade det?”1

775 – Muhammad bin Yahyâ berättade för oss: Abû Ghassân underrättade oss: Salamah bin al-Fadhl berättade för oss, från Muhammad bin Ishâq: Muhammad bin Abî Muhammad berättade för mig, från ´Ikrimah eller Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Det syftar inte på Tora, ty alla har hört den. Det syftar på dem som bad Mûsâ om att få se sin Herre varpå de drabbas av blixtar2.”

776 – Min fader berättade för mig: Ahmad bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss: ´Abdullâh bin Abî Dja´far berättade för oss, från sin fader, från ar-Rabî´ bin Anas som sade:

”De hörde uppenbarelsen. De hörde det som profeterna hörde.”

777 – Muhammad bin Yahyâ berättade för oss: Abû Ghassân underrättade oss: Salamah: Muhammad bin Ishâq sade: Några lärda berättade för mig:

”De sade till Mûsâ: ”Mûsâ! Vi kan ju inte se Allâh. Låt oss då höra Hans tal när Han talar med dig.” Mûsâ bad sin Herre om det varpå Han sade: ”Ja. Befall dem att rena sig och sina kläder och fasta.” De gjorde så. Han gick med dem till dess att de hade kommit fram till Tûr. När de hade blivit täckta av moln befallde Mûsâ dem att gå ned i Sudjûd. Där och då talade hans Herre med honom. De hörde Hans tal och hur Han påbjöd dem och förbjöd dem. De förstod vad de hade hört av Honom. Därefter begav han sig med dem till israeliterna.”

12:75