Det hörde Ibn Mas´ûd från profeten

Abû Zakariyyâ bin Abî Ishâq underrättade oss: Abû ´Abdillâh ash-Shaybânî underrättade oss: Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb underrättade oss: Dja´far bin ´Awn underrättade oss: Ibrâhîm al-Hadjrî underrättade oss, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh som sade:

Det handlar om två saker: vägledningen och talet. Det trovärdigaste talet är Allâhs tal och den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. De värsta frågorna är nyheterna, ty varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”

Så sade Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh). Till synes hörde han det från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).