Det hör till Sunnah att bojkotta Ahl-ul-Bid´a och hålla dem på avstånd

Det hör till Sunnah att bojkotta Ahl-ul-Bid´a och hålla dem på avstånd.

Detsamma gäller att undvika debatter och dispyter inom religionen.

Det skall inte tittas i innovatörernas böcker. Det skall inte lyssnas till deras tal.

Alla nyheter är innovationer.

Den som kallar sig för något annat än ”islam” är en innovatör. Exempel på dessa är Râfidhah, Djahmiyyah, Khawâridj, Qadariyyah, Murdji’ah, Mu´tazilah, Karrâmiyyah, Kullâbiyyah, Sâlimiyyah och deras jämlikar. De är vilsna sekter och innoverade grupper – må Allâh skydda oss mot dem!