Det hör till islams fundament att avvisa den oliktänkande

Fråga: Vad anser ni om den som säger att den lärde skall lära ut Salafs metodik utan att ge sig in i vilsna grupper och människor med vilsna metodiker? Hamnar inte detta under ´Umars ord att islam kommer sprättas upp stygn för stygn?

Svar: Det här talet är inte precist. Det är inte korrekt. Det är fel. Det hör till den här religionens fundament att avvisa den oliktänkande. Allâh (djalla wa ´alâ) är den förste och störste som avvisade dem som inte höll med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (djalla wa ´alâ) argumenterade Själv med dem. Att avvisa de oliktänkande är ett av de största sätten att komma närmare Allâh. Shaykh-ul-Islâm sade att det hör till den största typen av kamp. Det stämmer. Det kan till och med överglänsa kamp mot den otrogne fienden. Att bekämpa fienden inifrån hör till att bekämpa fienden utifrån. Fienden utifrån visar öppet sin fientlighet till skillnad från fienden inifrån som kan dölja den. Till den största fientligheten hör att det dyker upp någon bland muslimerna som kallar dem till en metodik som skiljer sig från Salafs metodik. Det hör tveklöst till den största typen av dyrkan att avvisa innovationer, avguderi och vilsna och avvikande metodiker som Râfidhah och Khawâridj. Detsamma gäller avvisning av folk som tror på myter, Sûfiyyah som håller sig till olika inriktningar och dylikt. Att avvisa alla dessa hör till den största typen av dyrkan och lydnad. Det är en typ av kamp som måste finnas. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

”Men lyssna inte till vad de otrogna säger utan kämpa oförtröttligt mot dem med [Qur’ânens hjälp].”1

Att kämpa mot dem med Qur’ânen och kunskapen hör till den största typen av kamp. När skall sanningen bli igenkänd om man låter dem vara och tiger om dem? När skall sanningen bli igenkänd om den lärde håller tyst om att klargöra de vilsnas villfarelse? Vi måste ta hänsyn till religionen. Religionen är viktigare för oss än personer. Om man skall avvisa en oliktänkande för att skydda religionen utan att nackdelen blir större, som blodspillan och liknande, är det obligatoriskt att avvisa honom. Det hör tveklöst till islams fundament att avvisa den oliktänkande. På så sätt är hans ord om att endast klargöra Salafs metodik utan att gå in på vilsna grupper oprecisa och inkorrekta.

1 25:52