Det hatar och avskyr Herren

Jesaja 1:13

13Kom inte med era meningslösa gåvor,

jag avskyr offerröken.

Nymånad, sabbat, högtidssamling –

jag tål inte falskhet och fest.

14Jag hatar era högtider och nymånadsfester,

de har blivit en börda för mig,

som jag inte orkar bära.

15När ni lyfter era händer i bön

vänder jag bort blicken.

Hur mycket ni än ber

lyssnar jag inte.

Ni har blod på händerna.

16Tvätta er, rena er!

Låt mig slippa se era illdåd.

Sluta göra det onda.