Det handlar om bevis, inte om meningsskiljaktigheter

Fråga: Vilken åsikt är korrekt beträffande skylningen? Ty vissa kvinnor täcker sina ansikten i det här landet och visar dem när de reser utomlands. De säger att det råder delade åsikter i frågan och att vissa lärda ålägger inte att ansiktet täcks.

Svar: Allâh har inte befallt oss att följa delade åsikter, Han har befallt oss att följa bevis. Det klara beviset ligger hos dem som ålägger att ansiktet täcks. Det bevisas i Qur’ânen och Sunnah. De som tillåter att ansiktet avtäcks saknar konkreta bevis. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Innan versen som påbjuder skylning uppenbarades gick kvinnorna ut utan ytterplagg. Männen kunde se deras ansikten och händer. På den tiden var det dels fortfarande tillåtet att visa ansiktet och händerna och dels att titta på henne eftersom det var tillåtet att visa ansiktet.”1

Det avskaffande beviset skall antas och det avskaffade skall lämnas. Den som fruktar Allâh fruktar Honom i såväl Saudiarabien som utomlands. Men den som fruktar Allâh på en plats till skillnad ifrån en annan är en hycklare.

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (22/110).