Det handlar inte om att nå ut

Fråga: Vissa kallare jämför Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall med al-Ikhwân al-Muslimûns och Djamâ´a-ut-Tablîghs kall. Somliga till och med konkretiserar att de sistas kall är bättre än Shaykh-ul-Islâms kall eftersom de gagnar mer då de når ut mer.

Svar: Det handlar inte om spridning, det handlar om att kallet gagnar och är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah.