Det handlar inte om att memorera

Fråga: Rekommenderar ni studenten att memorera Zâd-ul-Mustaqni´ eller ´Umdat-ul-Fiqh?

Svar: Det handlar inte om memorering. Memorering är ingen inlärning om du så memorerar al-Mughnî. Det där är ingen inlärning. Det handlar om att du hittar en lärare som kan förklara boken för dig, att du dagligen memorerar en del av den och får den förklarad. Det vill säga att du både memorerar och lär dig. Det är bra. Men att bara sitta och memorera är ingen inlärning om du så skulle memorera hela världen. Det är bara ett bedrägeri. Du bedrar dig själv och tror att du är kunnig när du i själva verket är okunnig ändock du memorerar. Kunskap är inte memorering. Kunskap är förståelse:

”Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen.”1

Förståelse är uppfattning. Det är det som krävs. Hur många människor memorerar inte böcker utan att förstå något! Om du frågar honom om den enklaste frågan blir han mållös.

1al-Bukhârî (71).