Det gör imamen när han läser fel i bönen

Fråga: Vad finns det för villkor för att korrigera imamen om han läser fel i bönen? Vissa imamer väntar inte utan repeterar läsningen.

Svar: Man måste korrigera imamen i bönen oavsett om det handlar om al-Fâtihah eller något annat. När imamen hör korrigeringen måste han rätta till sig. Vissa imamer säger att de blandar ihop saker och ting om de blir korrigerade. Lösningen är dock enkel. Vad är lösningen? Att han gör Rukû´. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste i Fadjr kapitlet al-Mu’minûn och kom till berättelsen om Mûsâ och Hârûn började han hosta varefter han stannade upp och gick ned i Rukû´. Imamen som blandar ihop läsningen får gå ned i Rukû´. Alla sjukdomar har alltså botemedel och lov och pris tillkommer Allâh. Att vissa imamer säger till människorna att inte korrigera dem är fel. Om de korrigerar dem måste de rätta till sig. Qur’ânen är Allâhs (´azza wa djall) tal och den måste läsas som den har uppenbarats.