Det goda och det onda är bestämda

208 – Jag hörde Ishâq säga:

Allâh har bestämt att Hans slavar skall drabbas av såväl det goda som det onda.”

209 – Abû Ma´n berättade för oss: Abû Ahmad az-Zubayrî berättade för oss: Sufyân ath-Thawrî berättade för oss, från ´Umar bin Muhammad som sade:

Jag var hos Sâlim bin ´Abdillâh när en man sade: ”En man begår otukt. Är det Allâh som har skrivit att han skall göra det?” Han svarade: ”Ja.” Mannen frågade: ”Och han skall straffas för det?” Han svarade: ”Ja.”