Det goda i de båda liven

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

”Och det finns de som ber: ”Herre! Ge oss det goda i detta liv och det eviga livets goda och förskona oss från Eldens plåga!”1

Det vill säga de troende. Det råder delade åsikter om det goda i detta liv respektive det nästkommande. ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det goda i detta liv är en rättfärdig kvinna och det goda i nästa liv är paradiset och al-Hûr al-´Ayn.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Världen är en njutning och det finns ingen världslig njutning som är bättre än den rättfärdiga kvinnan.”2

al-Hasan sade:

”Det goda i detta liv är kunskap och dyrkan. Det goda i nästa liv är paradiset och beskådningen.”

as-Suddî och Ibn Hibbân sade:

”Det goda i detta liv är lovligt uppehälle och rättfärdig handling. Det goda i nästa liv är förlåtelse och belöning.”

12:201

2Muslim (1467).