Det gjorde Allâh med Sin hand

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rabb al-Ghanî, sid. 21

Imâm al-Muzanî sade:

”Därefter skapade Han Âdam med Sin hand och bosatte honom i Sitt paradis efter att Han dessförinnan hade skapat honom för jorden.”1

Allâh skapade Âdam med Sin hand. Allâh har inte gjort något med Sin hand bortsett från tre saker:

1 – Han skapade Âdam med Sin hand.

2 – Han skrev Tora till Mûsâ med Sin hand.

3 – Han planterade paradiset med Sin hand.

1as-Sunnah, sid. 21