Det gjorde al-Ash´arî till reformator

Andra än Faqîh Abûl-Hasan nämnde att Abûl-´Abbâs Ahmad bin ´Umar bin Suraydj var 300-talets reformator medan Abût-Tayyib Sahl bin Muhammad bin Sulaymân as-Sa´lûqî an-Naysâbûrî var 400-talets reformator.

Den som säger att Abûl-Hasan al-Ash´arî var 300-talets reformator har mer rätt. Ty hans stöd till Sunnah och reformation av religionen var närmare. Det var han som tog sig an att avvisa Mu´tazilah och alla andra vilseledande innovatörer. Hans tillstånd i det är känt och hans avvisande böcker mot dem är utspridda.