Det fullkomliga kungadömets fordringar

Om inga motsatser hade existerat skulle inte den fullkomliga förmågan, viljan och visheten känts till. Domarna och frukterna av Allâhs namn och egenskaper hade inte heller framhävts. Domarna och frukterna av Allâhs namn och egenskaper måste framhävas eftersom de fordras av en perfekt fullkomlighet och ett fullständigt kungadöme.

Om du hade gett namnet al-Malik, Konungen, dess fulla rätt, vilket du förövrigt inte klarar av, hade du vetat att skapandet, befallningen, belöningen, straffet, gåvorna och restriktionerna är egenskaper som kungadömet måste bestå av och fordrar och att det är omöjligt att förneka dem.

Det sanna kungadömet fordrar att sändebuden sänds och att skrifterna uppenbaras. Det fordrar att tjänarna påbjuds och förbjuds, belönas och straffas. Det fordrar att den som förtjänar att äras äras och att den som förtjänar att vanäras vanäras.

På samma sätt fordrar det Konungens liv, kunskap, vilja, förmåga, hörsel, syn, tal, nåd, välbehag, ilska, resning över kungadömets tron och att Han ordnar Sina tjänares angelägenheter.