Det förtjänar Maryam

Fråga: Det finns en student som alltid säger ”´alayhâs-salâm” när han nämner Maryam. Är det tillåtet?

Svar: Det är inga problem. Hon förtjänar det.