Det första som görs med den döde

Fråga: Finns det något bevis för att det är Sunnah att stänga igen den dödes käkar, lätta på hans lemmar, stänga igen hans ögon och lägga en järnbit på hans mage?

Svar: Det finns inget bevis för att stänga igen den dödes käkar och lätta på hans lemmar. Det är något som de lärda (rahimahumullâh) har sagt att man skall göra. Ty när käkarna stängs så stängs även den dödes mun. Dessutom slipper den döde se vanställd ut när hans mun är stängd.

Vad beträffar de lättade lemmarna, så görs det för att det skall bli enklare att tvätta och linda den döde.

När det kommer till att stänga den dödes ögon, så har handlingen bevisats av autentisk Sunnah. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till Abû Salamah (radhiya Allâhu ´anh) och såg hur hans blick var stel, stängde han hans ögon och sade:

”När själen tas följer blicken efter den.”1

Vad beträffar järnbiten på den dödes mage, så är det inte Sunnah att lägga den där.

1Muslim (920).