Det första nybörjarna gör är att prata om andras fel

Fråga: Vi vill att ni råder vissa små studenter som direkt inleder sina studier med dessa frågor och att olika personer har fallit i det ena och det andra.

Svar: Det är en prövning att tala om folk och sysselsätta sig med människors brister och fel. Detta gäller särskilt om det härrör från en nybörjare. Detta sätter käppar i hjulet för hans studier och kanske till och med sätter stopp för dem. Till följd därav hatar han den ene och den andre och sysselsätter sig med annat än kunskap. Det är som sagt en prövning som måste undvikas.

Ungdomen måste vända sig till studierna och inte lyssna på vad folk har att säga om den ene och den andre. Det kommer först och främst få honom att få avsmak av studierna och vända dem ryggen. För det andra syndar han om hans sysselsättning är människors brister. Han distraheras som sagt från studierna och likaså syndar han.

Han skall sysselsätta sig med kunskapen och inte bry sig om dessa rykten och åsikter.