Det första förmyndaren skall fråga friaren

Abû Hafs al-´Ukbarî sade: Jag hörde ´Abdul-´Azîz, al-Khallâls gosse, säga: Jag hörde Abû Bakr bin Malîh säga: Jag fick reda på att Ahmad sade:

”Om en man vill gifta bort sin dotter till en man och vill att han besitter både det jordiska och det religiösa, så skall han först fråga om hans jordiska tillstånd. Om det är bra frågar han honom om religionen. Om den också är bra, så besitter han bådadera. Och om det religiösa inte är bra, avvisar han hans jordiska tillstånd för religionens skull. Han skall alltså inte fråga först om religionen. För om religionen är bra till skillnad från det jordiska, avvisar han hans religiösa tillstånd för det jordiska tillståndets skull.”