Det första du lär lekmännen

Fråga: Vi har många beduiner och lekmän i våra kretsar. Hur skall vi lära dem deras religion? Vad skall vi börja med?

Svar: Lär dem bönen, tvagningen, reningen. Lär dem bönen. Det är nödvändigt. Ni måste lära dem tvagningen, reningen, bönen och bönens regler. Trosläran är dock det viktigaste. Lär dem den sanna trosläran ändock kortfattat. Förbjud dem avguderi och innovationer.