Det föreskrivna under begravningen

Fråga: I samband med en begravning finns det folk som gör mycket Takbîr och Tahlîl under tiden som liket läggs ned i graven.

Svar: Det saknar bevis och har inte rapporterats. Han skall vara med om att begrava den döde, medverka vid begravningen, följa begravningståget och stanna kvar efteråt och be om förlåtelse och stabilitet för den döde som skall prövas. Det är det föreskrivna.