Det förbjudna korset enligt Ibn ´Uthaymîn

Jag har frågat före detta nasaréer som har konverterat till islam om korset. De säger att ett kors enligt dem är det som föreställer ett krucifix och vars lodräta bräda är längre än dess vågräta bräda.

Vi frågade dem om klockan som har kors som symbol. Vi kallar den för ”korsklockan”. De sade att det åsyftar inte krucifixet och att det bara är företagets symbol. Ty de kristnas kors är ett krucifix. Det är faktiskt så. En person som korsfästs måste korsfästas på en bräda som är längre än brädan som håller uppe hans händer. Kan han korsfästas om båda brädorna är lika korta? Nej. Den ena måste alltså vara högre. Därför tvivlar vi på det som har spridits de senaste två åren. Vissa säger att det visst är ett kors.

Är plusmärket (+) ett kors? Nej, det är inget kors.