Det finns ju delade åsikter om fotograferingen…

Fråga: När jag råder dem som fotograferar säger de att det finns delade åsikter i frågan. Hur lyder regeln när det kommer till råd i dessa frågor som det finns delade åsikter om?

Svar: Vi har inte blivit ålagda att dyrka utmed delade åsikter. Vi har blivit ålagda att dyrka utmed bevis. Om den oliktänkande har ett korrekt bevis accepterar vi det med nöje. Och om han saknar bevis skall hans delade åsikt ignoreras. Den regeln berör alla frågor och inte bara avbildningar.