Det finns inget gott i revolutioner mot diktatorn

Fråga: Det finns de som säger att revolutioner är en befrielse från en diktators slaveri. Hur avvisas det?

Svar: Det finns inget gott i revolutioner, även om makthavaren är en diktator. Det finns inget gott i en revolution mot honom. Den kommer bara att medföra större ondska. Människor kommer att dödas. Anarki kommer att råda. Säkerheten kommer att gå förlorad. Det finns som sagt inget gott i revolutioner.