Det finns inget behov av Djamâ´at-ut-Tablîghs innoverade utflykter

Fråga: Vad är domen för att ge sig ut med Djamâ´at-ut-Tablîgh för att dra nytta av deras avhållsamhet och lära sig kallets tillvägagångssätt?

Svar: Du är med muslimerna och lov och pris tillkommer Allâh. Varför skall du ge dig av? Skall du lämna muslimerna och muslimernas land och muslimernas samling? Det goda finns i landet och i moskéerna och hos de lärda. Det finns inget behov av denna innoverade utflykt.