Det finns ingen Tasbîh-ring

Fråga: Det finns en ring som kallas för Tasbîh-ring…

Svar: Det finns ingen Tasbîh-ring. Tasbîh görs på fingrarna eller på stenar. Det är det som har rapporterats.