Det finns ingen speciell bön i Sudjûd-us-Sahû

Fråga: Finns det någon speciell bön som läses i sittningen mellan de två Sudjûd-us-Sahû samt i Sudjûd-us-Sahû?

Svar: Sudjûd-us-Sahû hör till bönens Sudjûd helt och fullt. Där säger han det han vanligtvis säger i Sudjûd:

سبحان ربي الأعلى

”Fri är min Herre, den Högste, från brister.”

och upprepar det. Det finns ingen speciell bön i Sudjûd-us-Sahû.