Ingen skillnad mellan mannens och kvinnans bön

Den korrekta åsikten är att det inte finns någon skillnad mellan mannens och kvinnans bön. Det vissa lärde nämner när de skiljer på deras böner saknar bevis. Hadîthen som du nämnde ”Förrätta bönen såsom ni har sett mig förrätta bönen” är en princip som berör alla. Lagstiftningarna berör alla likadant till dess att specifikationen bevisas.