Det finns ingen bra Sûfiyyah

Fråga: Stämmer det att det fanns en bra Sûfiyyah i islams begynnelse?

Svar: Nej. Det finns ingen bra Sûfiyyah. Sûfiyyah uppstod efter de förträffliga generationerna. Det fanns inte i början.