Det finns ingen bekräftad hadîth om månadsperiodens gräns

Publicerad: 2010-08-23
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (3/609)

 

al-Bayhaqî sade i sin ”as-Sunan”:

”Det har rapporterats svaga hadîther angående menstruationsperiodens kortaste respektive längsta gräns. Jag har klar gjort deras svaghet i ”al-Khilâfiyât”.”

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah blev frågad om denna hadîth1 och svarade:

”Den är falsk och en påhittad lögn enligt samtliga lärda inom Hadîth.”2

ash-Shawkânî sade i ”as-Sayl al-Djarrâr”:

”Inget lämpligt har rapporterats angående menstruationsperiodens lägsta och högsta gräns. Allting är antingen påhittat eller också riktigt svagt.”3

Detta är det bästa och mest kortfattade man kan komma fram till som sammanfattning till denna givande analys som Allâh har lett mig till. Jag hoppas att jag belönas av Honom.

Kuriosa: De lärda är oense om menstruationsperiodens kortaste och längsta period. Den korrekta åsikten är det Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade, nämligen att bådadera saknar en fastställd gräns4. Så länge kvinnan ser sin period pågå, betraktar hon det som menstruationsblod även om den skulle vara kortare än ett dygn.

Skulle hon däremot alltid blöda, så är det allmänt känt att det inte är menstruationsblod. Via Sharî´ahn och språket vet man att kvinnan är ren ibland och oren ibland. Hennes rena period har sina domar och hennes menstruationsperiod har sina domar.

Denna åsikt som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah har, följs även av Ibn Hazm i ”al-Muhallâ”.

1 ”Menstruationsperioden är tre, fem, sex, sju, åtta, nio eller tio dagar. Allt utöver det är blödningar.” (Ibn ´Adiyy 1/85)

2 Madjmû´-ul-Fatâwâ (21/623).

3 1/142.

4 Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/237).