Det finns inga teatrar och pjäser i islam

Käre broder! Det finns inga teatrar i islam. Det finns predikningar, lektioner, tillrättavisningar och berättelser tagna ur Allâhs bok och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Muslimerna, män och kvinnor, skall vägledas och uppfostras utmed detta.

Vad gäller teatrar och pjäser, är det en västerländsk, otrogen tradition som inte hör hemma i islam. Islam är inte i behov av dessa medel. I och med att västerlänningarna är fruktansvärt fattiga när det kommer till uppfostran och rening av själar från girighet och snålhet,  känner de att de är i behov av saker som teatrar och pjäser. Vi förstår dem.

Det är inte tillåtet för muslimerna att likna dem och härma dem.