Det finns inga revolutioner i islam

Fråga: Är namnet ”revolution” överensstämmande med Sharî´ah?

Svar: Revolutioner? Sanna muslimerna känner inte till revolutioner. Det är hycklarna och människorna med svagt intellekt och svag tro som luras av dem. Stadiga muslimer påverkas inte av revolutioner och inte heller tillåter de dem. Faktum är att de varnar för dem och förbjuder dem.

Det är obligatoriskt att lyssna till och lyda de muslimska makthavarna och vara enig och i synnerhet när det råder prövningar och svåra tider och när det gäller att stå upp mot fienden. Det krävs att man är stadig, enig och samarbetsvillig mot fiendens planer. Det krävs att man klargör fiendens strategi och agenda. Det måste man göra.