Det finns bara onda innovationer

Fråga: Stämmer det att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah säger att alla religiösa innovationer inte är dåliga?

Svar: Det är inte bra sagt och skall inte tillskrivas Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah. Shaykh-ul-Islâm fördömde och varnade för innovationer och framför allt i boken ”Iqtidhâ’-us-Sirât al-Mustaqîm”. Däri varnade han för innovationer och sade inte att det finns något gott i dem. Han varnade för dem. Men innovatörer letar efter tvivel och ljuger om pålitliga lärda för att kunna rättfärdiga sin lära. De säger att det finns goda innovationer. Det är en avvisning av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”… och varje innovation är en villfarelse.”1

Samtidigt säger dessa människor att det visst finns goda innovationer. Alla innovationer är onda och det finns inget gott i dem.

1Muslim (867).