Det finns bara en Ahmad bin Hanbal

Yahyâ bin Ma´în sade:

”De ville att vi blir som Ahmad bin Hanbal. Nej, jag svär vid Allâh, att vi inte klarar av att vara som Ahmad eller efterfölja Ahmad.”

Jag läste i ”Târîkh Baghdâd”: Abû Nu´aym underrättade oss: Sulaymân at-Tabarânî berättade för oss: Muhammad bin al-Husayn al-Anmâtî berättade för oss:

”Vi var i en sittning tillsammans med Yahyâ bin Ma´în, Abû Khaythamah, Zuhayr bin Harb och andra stora lärda. De hyllade Ahmad bin Hanbal och nämnde hans dygder. En man sade: ”Sluta hylla honom så mycket.” Då sade Yahyâ bin Ma´în: ”Är det mycket att hylla Ahmad bin Hanbal? Om hela sittningen hade gått åt att hylla honom skulle vi inte hunnit med att nämna alla hans dygder.”

Med samma berättarkedja sade Abû Hâtim:

”Om du ser en person från Bagdad älska Ahmad bin Hanbal, så skall du veta att han är Sunnî. Och om du ser honom hata Yahyâ bin Ma´în, så skall du veta att han är lögnare.”