Det finns alltid folk som är kunnigare än dig

Du skall veta att hur kunnig du än är så finns det alltid någon som är kunnigare än vad du är. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

”Men över alla som äger kunskap står En som äger all kunskap.”1

Det finns alltid någon som är kunnigare tills att kunskapen upphör hos Allâh (´azza wa djall). Tro inte att du är den kunnigaste människan ehuru du har mycket kunskap. Det finns folk som är kunnigare än dig. Titta bara på Mûsâ (´alayhis-salâm) som sade att han inte vet att det finns någon som är lika kunnig som han. Då sades det till honom att det visst finns en person på en viss plats som är det. Det vill säga Khidhr.

112:76