Det fina baktalet

Fråga: När jag råder vissa bröder att läsa avvisande böcker, som Da´wah-imamernas böcker och de lärda som följer dem, säger vissa bröder att det är baktal. Vad är domen för att säga så?

Svar: Det är ett fint baktal. Det är ett fint baktal. Om det finns en större fördel med ett baktal, är det tillåtet. Därför underrättar du myndigheterna om syndaren så att de rättar till honom. Det är ett obligatoriskt baktal. Du skall inte vara tyst. Om baktalet består av en större fördel än nackdel, är det föreskrivet och kanske till och med obligatoriskt.