Det får kvinnan visa för sin fader och slav

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/2/869)

2868 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är ingen fara för din del – det är bara din fader och din slav.”

Rapporterad av adh-Dhiyâ’ i ”al-Mukhtârah” via Abû Dâwûd, från Abû Djamî´ Sâlim bin Dînâr, från Thâbit, från Anas som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till Fâtimah med en slav som han hade gett till henne. Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade ett klädesplagg som, när hon täckte huvudet med det, blottades fötterna, och när hon täckte fötterna med det, blottades huvudet. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg det sade han: ”Det är ingen fara för din del – det är bara din fader och din slav.”

Berättarkedjan är autentisk.

Hadîthen är ett klart bevis för att kvinnan får visa sitt huvud och sina fötter för sin fader och sin slav. Den är en konkret avvisning av Abûl-A´lâ al-Mawdûdî (rahimahullâh) som konstaterade att dottern får bara lov att visa sitt ansikte och sina händer för sin fader, farbror, broder, son och till och med för en jämlik kvinna1!

1al-Hidjâb, sid. 289-290