Det enda vi vet

Hâfidh Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî (d. 458)

al-Asmâ’ was-Sifât, sid. 324

Hâfidh Abû ´Abdillâh berättade för oss: Abû Bakr Muhammad bin Abîl-Haytham ad-Dahqân berättade för oss i Bukhârâ: Muhammad bin Yûsuf al-Firabrî berättade för oss: Jag hörde Muhammad bin Ismâ´îl al-Dju´fî (rahimahullâh) – det vill säga al-Bukhârî – säga:

”Jag har granskat judarnas, nasaréernas och zoroastriernas läror och insett att ingen är så vilsen i sin otro som Djahmiyyah. Jag anser att den som inte beskyller dem för otro är ignorant – förutom om han inte känner till deras otro.”

´Abdur-Rahmân bin ´Affân sade: Jag hörde Sufyân bin ´Uyaynah säga samma år som al-Marîsî avrättades:

”Qur’ânen är Allâhs tal. Jag har följt och upplevt flera människor, däribland ´Amr bin Dînâr, Ibn-ul-Munkadir… Mansûr, al-A´mash, Mis´ar bin Kidâm… Det enda vi vet är att Qur’ânen är Allâhs (´azza wa djall) tal. Må Allâh förbanna den som säger någonting annat. Sitt inte med dem och lyssna inte till dem.”