Det enda som profeten bad mer om

Profeterna är de lärdas mästare. Varje profet är sin tids kunnigaste människa om det som Allâh har uppenbarat för honom. Profeten Muhammad bin ´Abdillâh (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrades av sin Herre att utöka sin kunskap. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade till Sin profet:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

”Undvik jäkt och brådska vad Qur’ânen beträffar, innan den har uppenbarats för dig i sin helhet; men be [bönen]: ”Herre! Låt min kunskap växa!”1

Vissa Qur’ân-tolkare sade:

”Låt min kunskap växa betyder: ”Herre! Låt min kunskap från Dig växa.”

Andra sade:

”Låt min kunskap växa betyder: ”Herre! Låt min förståelse från Dig växa.”

Imâm Sufyân bin ´Uyaynah (rahimahullâh) sade:

”Allâh (djalla wa ´alâ) fortsatte utöka Sin profets kunskap med uppenbarelsen till dess att Han tog hans liv.”

Versen i kapitlet ”Tâ Hâ” uppenbarades under Makkah-perioden. Allâh fortsatte uppenbara kunskap för Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och skänka honom förståelse så att han kunde förse samfundet med kunskap och få sin bön (som nämns i det här kapitlet) bönhörd:

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

”Herre! Låt min kunskap växa!”

Flera lärda sade att Allâh (djalla wa ´alâ) befallde inte Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att be om utökning av något annat än kunskap. Ty ju mer kunskap desto mer tro, implementering av Sharî´ah, dyrkan, kunskap, kamp och frukter från själva människan och hennes omgivning.

120:114