Det enda som får sägas innan måltid

71 – En man som tjänade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i åtta år berättade hur han hörde profeten säga när mat hade serverats till honom:

بسْمِ اللهِ

”I Allâhs namn.”

När han hade ätit klart sade han:

اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْت وَاجْتَبَيْتَ لَكَ الْحَمْدُ على مَا أَعطَيْتَ

”Allâh! Du har gett mat och dryck, berikat, behagat, väglett och upplivat. Lov och pris tillkommer Dig för det som Du har gett.”

Rapporterad av Ahmad1.

Berättarkedjan är autentisk. Alla dess återberättare är pålitliga och Muslims män.

Hadîthen bevisar att man endast skall säga:

بسْمِ اللهِ

”I Allâhs namn.”

i samband med måltid och inte säga något mer än det. Det finns inget tillägg i någon autentisk hadîth i ämnet. Jag känner inte till att det finns någon sådan hadîth. Tillägget är nämligen en innovation enligt de lärdas definition. Vad beträffar blindföljarna, så är deras protest känd:

”Vad är det med det?”

Allting! Det är ju en korrigering av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som inte har lämnat något som för oss närmre Allâh utan att han har befallt oss det och föreskrivit det för oss. Om tillägget hade varit föreskrivit och ofarligt, skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sagt det åtminstone en gång.

14/62.