Det enda som får sägas innan måltid 2

344 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Pojke! Om du skall äta så säg:

بسم الله

”I Allâhs namn.”

Ät med din högra hand och ät av det som är närmast dig.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr”1.

Den här berättarkedjan är autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.

Hadîthen bevisar att det är Sunnah i samband med måltid att bara säga:

بسم الله

”I Allâhs namn.”

Liknande rapporterade ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Om någon av er skall äta skall han nämna Allâhs (ta´âlâ) namn i början. Om han glömmer nämna Allâhs (ta´âlâ) namn i början får han säga:

بسم الله في أوّلِهِ و آخِرهِ

”I Allâhs namn; i dess början och dess slut.”

Rapporterad av at-Tirmidhî som autentiserade den. Ibn-ul-Qayyim autentiserade ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth i ”Zâd-ul-Ma´âd” och Hâfidh Ibn Hâdjar stärkte den och sade:

”Hadîthen är den mest uttryckliga om hur Allâhs namn skall nämnas.”

Han sade också:

”Angående an-Nawawîs ord om matetiketter:

”Till det viktigaste och bästa som finns att veta hör att man säger:

بسم الله الرحمن الرحيم

”I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.”

Om man bara säger:

بسم الله

”I Allâhs namn.”

så räcker det och Sunnah är uppnådd.”2

så har jag inte sett något specifikt bevis för att det skall vara bättre.”3

Det finns inget bättre än hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah:

”Och den bästa vägledningen är Muhammads vägledning.”

Om det har bekräftats att bara säga:

بسم الله

”I Allâhs namn.”

i samband med måltid, är det inte tillåtet att säga mer än så, än mindre att tillägget skall vara bättre! Ett sådant tillägg motsäger hadîthen:

”Och den bästa vägledningen är Muhammads vägledning.”

12/2/3.

2al-Adhkâr.

3Fath-ul-Bârî (9/455).