Det enda Ahl-us-Sunnah säger

Åsikter tillhörande dem som bekräftar en plats åt Honom:

1 – Vissa säger att Han är en kropp som saknar en kropps alla egenskaper. Han är nämligen varken lång, bred eller djup. Han beskrivs inte med färg, smak, känsla eller någon annan språklig egenskap. De säger att Han är varken i skapelsen eller ovanför tronen bortsett från att Han är ovanpå tronen och skapelserna utan vidrörning samt med ett så litet avstånd mellan dem att Han precis är ovanpå dem.

2 – Hishâm bin al-Hakâm säger att hans Herre är på en speciell plats, nämligen tronen. Han hävdar att Allâh vidrör tronen och att den rymmer och begränsar Honom.

3 – Några av hans kollegor säger att Skaparen fyller tronen och rör vid den.

4 – Vissa som tillskriver sig Hadîth säger att tronen inte är fylld av Honom och att Han skall låta Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitta med Honom på den.

5 – Ahl-us-Sunnah wal-Hadîth säger att Allâh är ingen kropp och att Han inte liknar något. De säger att Han är ovanför tronen. Han (´azza wa djall) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”1

Vi säger inget som Allâh inte har sagt. Vi säger att Han har rest Sig utan föreställning och att Han är ett ljus, vilket Han (ta´âlâ) sade:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

”Allâh är himlarnas och jordens ljus.”2

Han har ett ansikte:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allt på jorden skall förgå; men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”3

Han har två händer:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”4

Han har två ögon:

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

”Och det rörde sig fram [över havet] under Våra ögon.”5

Han och Hans änglar skall komma på Domedagen:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”6

Han stiger ned till den nedersta himlen, vilket står i hadîthen.

De säger endast det som de kan läsa i Qur’ânen eller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar.

6 – Mu´tazilah säger att Allâhs resning över tronen betyder erövring (استولى).

7 – Somliga säger att resningen betyder sittning och fäste.

120:5

224:35

355:26-27

438:75

554:14

689:22